Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa o podpore dvojitých prechodov prostredníctvom inovácií v regiónochSpoločné výskumné centrum (JRC) spolu s Európskym výborom regiónov vydali dokument, ktorého cieľom je sprevádzať regióny pri inovatívnych iniciatívach zameraných na transformáciu miest.

Ide o komplexný zdroj, ktorý má miestnym, regionálnym a národným zainteresovaným stranám v celej Európe umožniť, aby prostredníctvom strategických partnerstiev a účelových opatrení podporovali spoločenský blahobyt a rozvoj odolný voči zmene klímy.

Pozostáva z troch dokumentov: Akčná kniha, súbor postupov a súbor nástrojov. Poskytujú spolu stručný prehľad činností pre transformatívne inovácienástroje, ktoré možno použiť na ich zavedenie, a príklady toho, ako niektoré územia začlenili takéto činnosti do svojich postupov.

Viac informácií

JRC

ACTIONbook, practices and tools

Partnerships for Regional Innovation (PRI)