Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa o pokroku pri zavádzaní prepojenej, kooperatívnej a automatizovanej mobility (CCAM) 

Európske partnerstvo „Prepojená, kooperatívna a automatizovaná mobilita“ (CCAM) sa usiluje o vývoj inteligentných a integrovaných riešení pre prepojené vozidlá.

Tieto riešenia by mali umožniť bezproblémovú a udržateľnú mobilitu pre cestujúcich a tovar, ktorá sa bude realizovať zvyšovaním digitalizácie a sledovaním cieľa znižovania emisií v odvetví dopravy. Týmto spôsobom by sa mali dosiahnuť aj ciele odkazujúce na európsku Zelenú dohodu a stratégiu Európskej komisie pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu.

Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie (GR RTD) zverejnilo 12. apríla 2024 správu („pracovný dokument útvarov Komisie“), v ktorej zhodnotilo doterajší vývoj v oblasti CCAM a tiež zdôraznilo desať kľúčových úspechov.

V tejto súvislosti sa významná úloha pripisuje výskumným a inovačným činnostiam, ktoré sa od roku 2021 realizovali v rámci 19 európskych projektov podporených finančným objemom 159 miliónov eur.

18.-19. júna sa k téme pripojeného a automatizovaného riadenia bude konať aj podujatie s názvom „High Level Dialogue on Cooperative, Connected and Automated Mobility“ v belgickom Ghente.

Cieľom podujatia je zhromaždiť vedúcich predstaviteľov správnych orgánov či ministerstiev dopravy ako aj národných expertov, zástupcov Európskej komisie a kapitánov priemyslu, aby sa zapojili do diskusií a preskúmali najnovší vývoj, ako aj ďalšie možné koordinované kroky v oblasti prepojeného a automatizovaného riadenia.

Prostredníctvom hlavných prezentácií, interaktívnych diskusií a nadväzovania kontaktov budú mať účastníci možnosť preniknúť do kľúčových tém, ktoré formujú budúcnosť mobility.

 

Viac informácií

High-Level Dialogue on Connected and Automated Driving

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: Status of progress on Connected, Cooperative and Automated Mobility in Europe

 

Zverejnené 03.05.2024, slord