Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa o spoločných podnikoch EÚ za rok 2020Dňa 12. novembra 2021 Európsky dvor audítorov (EDA) podpísal účtovné závierky za rok 2020 a príslušné transakcie všetkých spoločných podnikov EÚ (SP) – verejno-súkromných partnerstiev EÚ s priemyselnými a výskumnými skupinami.

Spoločné podniky podporujú kooperatívny výskum v celej Európe v oblastiach kľúčového významu pre priemyselný výskum.

V siedmom roku svojej desaťročnej existencie už väčšina spoločných podnikov realizovala približne 2/3 svojich činností v rámci programu Horizont 2020.

Hoci by sa viaceré aspekty mohli ešte zlepšiť, audítori potvrdzujú, že finančné riadenie a riadenie dodržiavania predpisov spoločných podnikov je prospešné. Audítori tiež konštatujú, že spoločné podniky využili synergie na zachovanie kontinuity činnosti počas pandémie COVID-19 a na zmiernenie jej možného vplyvu na poskytovanie služieb.

Celú správu nájdete tu.

Zverejnené 22.11.2021, slord