Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa o strategickom výhľade Európskej komisie 2021Európska komisia dňa 8. septembra 2021 schválila svoju druhú výročnú správu o strategickom výhľade – „Schopnosť a sloboda EÚ konať“. Ide o oznámenie, ktoré predstavuje výhľadovú multidisciplinárnu perspektívu otvorenej strategickej autonómie EÚ v prostredí čoraz komplikovanejšieho globálneho poriadku.

Kľúčovým sa stala identifikácia štyroch hlavných globálnych trendov, ktoré najviac ovplyvňujú EÚ, a to: zmena klímy a iné environmentálne výzvy, digitálna hyperkonektivita a technologická transformácia, tlak na demokraciu a hodnoty a zmeny v celosvetovom poriadku a demografii. Zároveň stanovila aj 10 kľúčových oblastí činnosti, v ktorých môže EÚ ísť svetu príkladom a vybudovať si tak otvorenú strategickú autonómiu.

Zo strategického výhľadu ďalej čerpajú pracovné programy Komisie a tvorí základ pre stanovovanie priorít.

Opatrenia spadajú do desiatich strategických oblastí politík:

  1. Zabezpečenie udržateľných a odolných systémov zdravotnej starostlivosti a potravín;
  2. Zabezpečenie dekarbonizovanej a cenovo dostupnej energie;
  3. Posilnenie kapacít v oblasti správy údajov, umelej inteligencie a špičkových technológií;
  4. Zabezpečenie a diverzifikácia dodávok kritických surovín;
  5. Zabezpečenie globálnej pozície určovateľky noriem;
  6. Budovanie odolných a nadčasových hospodárskych a finančných systémov;
  7. Rozvoj a udržanie zručností a talentov zodpovedajúcich ambíciám EÚ;
  8. Posilnenie bezpečnostných a obranných kapacít a prístupu do kozmického priestoru;
  9. Spolupráca s globálnymi partnermi na podpore mieru, bezpečnosti a prosperity pre všetkých ;
  10. Posilnenie odolnosti inštitúcií.

Ďalšie kroky

Počas nasledujúceho roku bude Komisia naďalej pokračovať v plnení agendy strategického výhľadu pre tento cyklus politík, ktorá sa premietne do iniciatív pracovného programu na budúci rok.

V dňoch 18. – 19. novembra usporiada výročnú konferenciu o Európskom systéme strategických a politických analýz (ESPAS), na ktorej sa bude diskutovať o súbežnej zelenej a digitálnej transformácii.

Okrem toho bude vo všetkých členských štátoch pokračovať celoeurópska prognostická sieť tzv. „ministrov pre budúcnosť“, ktorá sa venuje budovaniu prognostických kapacít vo verejnej správe členských štátov EÚ. Minister pre budúcnosť, zastupujúci Slovensko na európskej úrovni je Martin Klus, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 14.9.2021, slord