Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa o úlohe prírodných riešení v ekonomikeNová správa s názvom Zásadná úloha prírodných riešení v ekonomike priaznivej pre prírodu zdôrazňuje zásadnú úlohu prírodných riešení (Nature-Based Solutions – NBS) pri prechode na ekonomiku priaznivú pre prírodu a zvyšuje povedomie o čoraz dôležitejšej úlohe podnikov založených na prírodnom podnikaní (Nature-Based Enterprises – NBE) pri realizácii prírodných riešení.

Táto správa je prvým krokom pri odstraňovaní nedostatkov v poznatkoch o potenciálnych ekonomických prínosoch riešení založených na prírode. Na základe rozsiahlych konzultácií správa profiluje niektoré hospodárske činnosti, v ktorých sa „prírodní“ podnikatelia podieľajú na realizácii prírodných riešení – vytvárajú nové pracovné miesta a zručnosti, inovácie a širšie hospodárske vplyvy prostredníctvom prístupu založeného na ochrane prírody, ktorý rešpektuje potreby životného prostredia a komunít.

Správa je určená najmä tvorcom ekonomickej politiky, ale má veľký význam pre tvorcov politiky vo viacerých oblastiach, inštitúcie a agentúry verejného sektora, výskumníkov, zástupcov občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií, investorov a finančné inštitúcie, priemysel a NBE, ktoré poskytujú NBS.

Viac informácií:

Zverejnené 4.5.2022, slord