Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa o vplyve Európskej rady pre inovácie do roku 2023Správa o vplyve Európskej rady pre inovácie na rok 2023 poukazuje na významný pokrok, ktorý Európska rada pre inovácie (EIC) dosiahla, aby sa stala investorom, ktorého si vyberajú európski podnikatelia v oblasti špičkových technológií.

Portfólio EIC v súčasnosti zahŕňa viac ako 500 spoločností a 276 pokročilých výskumných projektov, ako aj 140 výskumných projektov, ktoré komercializujú výsledky výskumu. Medzi hlavné vplyvy patrí hodnota portfólia spoločností financovaných EIC, ktorá sa odhaduje na 70 miliárd EUR a v minulom roku sa zvýšila o 20 miliárd EUR.

Výskumné projekty EIC financované prostredníctvom programov Pathfinder priniesli podľa správy 1689 jedinečných inovácií. 40 % všetkých projektov Pathfinder malo aspoň jedného partnera v konzorciu z priemyslu. 25 % projektov uviedlo aspoň jednu patentovú prihlášku a 12 % projektov viedlo k založeniu spin-off spoločnosti.

Pokiaľ ide o program EIC Transition, správa poskytuje informácie o profile organizácií, ktoré sa na ňom zúčastňujú: 50 % pochádza z grantov ERC Proof of Concept a 45 % z programu EIC Pathfinder alebo jeho predchodcu programu Future Emerging Technologies.

Správa obsahuje množstvo referencií, príkladov financovaných projektov a tiež vyzdvihuje portfólio služieb EIC pre jeho príjemcov, služby pre urýchlenie podnikania (BAS).

 

Medzi hlavné vplyvy EIC doposiaľ patria:

  • celková hodnota portfólia spoločností podporovaných EIC je takmer 70 miliárd EUR, čo predstavuje nárast o viac ako 20 miliárd EUR za niečo vyše roka;
  • vplyv na zväčšovanie počtu spoločností s viac ako 150 „kentaurmi“ (hodnota nad 100 miliónov EUR), z ktorých 15 má hodnotu nad 500 miliónov EUR vrátane 8 spoločností s hodnotou nad 1 miliardu EUR (jednorožci);
  • spoločnosti EIC dosahujú v priemere 35% nárast zamestnanosti a 68% nárast príjmov v prvých 2 rokoch po získaní podpory EIC;
  • prilákanie následných investícií v hodnote viac ako 12 miliárd EUR, predovšetkým od rizikového kapitálu, podnikov a národných bánk;
  • 1686 jedinečných inovácií vytvorených v rámci výskumných projektov EIC (Pathfinder a predchádzajúce projekty);
  • spájanie spoločností a projektov EIC s podnikmi, obstarávateľmi a potenciálnymi investormi, čo viedlo k viac ako 125 podpísaným dohodám.

Viac informácií

The European Innovation Council Impact Report 2023

 

Zverejnené 05.04.2024, slord