Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správy o výhľade misií EÚEurópska komisia dňa 29. októbra 2021 naplno spustila päť misií EÚ, ktoré sú novým nástrojom v rámci programu Horizon Europe na zabezpečenie riešení kľúčových globálnych výziev do roku 2030. Spustenie misií EÚ sa uskutočnilo na základe odporúčaní misijných rád (Mission Boards).

Dňa 21. októbra 2021 bola ku každej z piatich misií EÚ zverejnená správa o výhľade.

Jednotlivé správy o výhľade si môžete stiahnuť tu:

Strategický výhľad v Európskej komisii využíva odborné znalosti európskej výskumnej komunity vrátane Spoločného výskumného centra EK (JRC). Misijné rady pracovali s nezávislými štúdiami a prognózami, ktoré poskytovali poradenstvo o trendoch v príslušných oblastiach, vypracúvali scenáre alternatívnych budúcností, skúmali budúce možnosti a zvyšovali povedomie o slabých signáloch a nových poznatkoch a technológiách. Cieľom správ o výhľade bolo pomôcť radám predstaviť si, ako sa môže budúcnosť vyvíjať a ako ju formovať.

Jean-Eric Paquet, generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre výskum a inovácie, povedal, že je presvedčený, že komplexný materiál, kreatívne nápadynázorné príklady v správach o výhľade misií budú užitočné pre všetkých, ktorí sú a chcú byť v budúcnosti zapojení do napĺňania cieľov misií EÚ.

Viac informácií nájdete tu.

Zverejnené 22.10.2021, slord