Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Sprievodné dokumenty k opatreniam politického programu Európskeho výskumného priestoruDňa 8. februára 2022 predstavilo Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie Európskej komisie sprievodné dokumenty pre všetky akcie politického programu Európskeho výskumného priestoru (ERA) na roky 2022 – 2024.

Komisia tak urobila na žiadosť Rady EÚ, ktorá bola formulovaná v jej Záveroch o budúcom riadení ERA z 26. novembra 2022.

Príprava sprievodných dokumentov predstavuje prvý krok pri navrhovaní a vykonávaní politického programu ERA na roky 2022 – 2024. ERA Fórum použije tieto dokumenty ako počiatočný základ pre svoju prácu na navrhovaní a vykonávaní jednotlivých opatrení ERA tak, ako sa uvádza v tomto politickom programe.

Viac informácii:

Zverejnené 18.2.2022, slord