Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spustenie Aliancie vedeckej diplomacie Európskej únieDňa 10. júna 2021 v nadväznosti na úspech troch výskumných a inovačných projektov v oblasti vedeckej diplomacie financovaných v rámci programu Horizont 2020 založilo 16 zúčastnených inštitúcií Alianciu vedeckej diplomacie Európskej únie. Aliancia je iniciatívou spolupráce na udržanie a rozvoj činností, sietí, vplyvu a odkazu troch projektov:

  • EL-CSID – European Leadership in Cultural, Science and Innovation Diplomacy,
  • S4D4C – Using Science for/in Diplomacy for Addressing Global Challenges,
  • InsSciDE – Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe.

Členovia aliancie budú podporovať výskum, odbornú prípravu a vytváranie sietí s cieľom rozvíjať vedeckú, technologickú a inovačnú diplomaciu v Európe a mimo nej a prispievať tak k riešeniu globálnych výziev.

Medzi zakladajúcich členov patria európske univerzity a výskumné centrá, nadácie, akadémie diplomacie a multilaterálne organizácie. Cieľom aliancie je uľahčiť vzájomné vzťahy a dialóg, odbornú prípravu, budovanie inštitucionálnych kapacít a koordináciu spoločného financovania s cieľom zvýšiť ich spoločný vplyv. Aliancia je otvorená pre členov, ktorí sú právnickými osobami so sídlom v Európe a ktorí sa sami zaviazali mobilizovať zdroje a vzájomne sa podporovať pri dosahovaní spoločných cieľov. Právnické osoby so sídlom mimo EÚ sa môžu pridať ako „partneri globálnej siete“. Rada „poradných partnerov“ bude vytvorená len na základe pozvania a budú v nej zastúpení zástupcovia medzinárodných inštitúcií.

Viac informácií:

Zverejnené 15.6.2021, slord