Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spustenie aliancií pre polovodiče a priemyselné cloudové technológieDňa 19. júla 2021 boli zahájené dve nové priemyselné aliancie, a to Aliancia pre procesory a polovodičové technológie a Európska aliancia pre priemyselné dáta, Edge a Cloud. Cieľom týchto dvoch aliancií je napredovať v novej generácii mikročipov, priemyselných cloudových a edgových technológií a výpočtovej techniky a taktiež poskytnúť EÚ kapacity potrebné na posilnenie jej kritických digitálnych infraštruktúr, produktov a služieb. Aliancie prepoja podniky, zástupcov členských štátov, akademickú obec, používateľov, ako aj výskumné a technologické organizácie.

Európska aliancia pre priemyselné procesory a polovodičové technológie vychádza zo záväzku členských štátov spolupracovať pri posilňovaní európskych schopností v oblasti polovodičových technológií a ponúkaní najlepšieho výkonu pre aplikácie v širokom spektre odvetví. V súčasnosti je signatármi tejto iniciatívy 22 členských štátov.

Európska aliancia pre priemyselné údaje, Edge a Cloud stavia na politickej vôli vyjadrenej všetkými 27 členskými štátmi v októbri 2020 s cieľom podporiť rozvoj cloudových a edgových kapacít budúcej generácie pre verejný a súkromný sektor.

Viac informácií:

Zdroj EK; zverejnené 20.7.2021, slord