Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spustenie Ceny za obranné inovácie 2023Európska obranná agentúra (EDA) zverejnila 15. februára 2023 výzvu na predkladanie prihlášok do súťaže o Cenu za inovácie v oblasti obrany na rok 2023, ktorá je tento rok venovaná 2 témam:

  • Inovatívne riešenia a technológie pre pohlcujúci výcvik, situačné povedomie na bojisku a ďalšie obranné aplikácie
  • Inovatívne riešenia a technológie na implementáciu architektúry nulovej dôvery v komunikačných a informačných systémoch taktickej obrany

Za najlepšie inovačné nápady budú udelené celkovo dve ceny (jedna cena za každú kategóriu). Od ocenených sa očakáva, že navrhnú nápady, ktoré by v prípade ich realizácie v období do roku 2030 prispeli k zlepšeniu a posilneniu konkrétnych obranných spôsobilostí EÚ. Každý z víťazných nápadov alebo koncepcií získa 30 000 EUR.

Cieľom ceny EDA za inovácie v oblasti obrany je stimulovať technologické inovácie v oblasti obrany v Európe prostredníctvom podpory komunít a inovátorov v oblasti výskumu a technológií, ktoré nie sú zamerané na obranu a ktoré majú zohrávať čoraz väčšiu úlohu pri rozvoji a výrobe budúcich obranných spôsobilostí Európy.

Predložené inovácie musia byť vlastným duševným vlastníctvom žiadateľov. Predložené návrhy však môžu zahŕňať vylepšenia už existujúcich nápadov, nové kombinácie alebo ich úpravy, ktoré sú použiteľné v inom kontexte. Žiadatelia musia preukázať inovačnú pridanú hodnotu svojich nápadov v porovnaní s tým, čo už existuje.

Návrhy musia byť inovatívne, realizovateľné prostredníctvom projektu spolupráce a finančne dostupné z hľadiska budúceho vývoja a využívania.

Od roku 2023 je Cena EDA za obranné inovácie zastrešená Hubom pre obranné inovácie EÚ (HEDI), novou platformou pre inovácie pod vedením EDA, ktorá bola zriadená v marci 2022 Strategickým kompasom EÚ pre obranu a bezpečnosť. Termín na predkladanie žiadostí je 15. jún 2023.

Pravidlá súťaže a kritériá/podrobnosti týkajúce sa prihlášok nájdete tu. Cena bude udelená počas výročnej konferencie EDA v decembri v Bruseli.

Viac informácií:

Zverejnené 20.2.2023, slord