Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spustenie partnerstva v oblasti zručností pre vesmírny sektorCieľom partnerstva je poskytnúť pracovníkom a pracovníčkam potrebné zručnosti na vývoj budúcich inovácií a dosiahnuť ciele Európskej vesmírnej stratégie pre bezpečnosť a obranu.

Partnerstvo chce predovšetkým:

  • podporovať spoluprácu medzi vesmírnym priemyslom, strediskami odbornej prípravy, akademickou obcou a ďalšími partnermi;
  • prilákať mladých odborníkov;
  • rozvíjať nové a existujúce regionálne iniciatívy a prispievať k iným tréningovým programom ako Copernicus Academies, Copernicus Relays a inými aktivitami vykonávané v rámci iniciatívy CASSINI.

Toto nové partnerstvo dopĺňa existujúce partnerstvo v oblasti zručností pre letecký a obranný priemysel.

Životaschopné vesmírne hospodárstvo EÚ v oblasti pozorovania Zeme a určovania polohy, navigácie a merania času predstavovalo v roku 2021 približne 40 miliárd EUR. S rastúcou potrebou vyvíjať vesmírne riešenia pre rôzne priemyselné odvetvia sa očakáva, že trh s nadväzujúcimi vesmírnymi službami sa do roku 2030 zdvojnásobí a dosiahne príjmy vo výške viac ako 80 miliárd EUR.

V nadväznosti na záväzky v iných hospodárskych ekosystémoch je toto 17. partnerstvo v oblasti zručností konkrétnou implementáciou Paktu pre zručnosti (Pact for Skills). Prispieva tiež k Európskemu roku zručností a k hlavnému cieľu EÚ, podľa ktorého by sa do roku 2030 malo každoročne zúčastniť na odbornej príprave aspoň 60 % všetkých dospelých.

Konkrétne záväzky pre partnerstvo sú:

  • monitorovanie ponuky a dopytu po povolaniach s cieľom identifikovať zručnosti a kompetencie a poskytovanie spätnej väzby o vyvíjajúcich sa potrebách sektora;
  • usmerňovanie uchádzačov o štúdium v ich úsilí o zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie a rekvalifikácie a podporovanie ich v prístupe ku kvalitnej odbornej príprave;
  • uľahčenie a stimulovanie integrovanejšieho a inklúzivnejšieho prístupu k zručnostiam;
  • rozvoj zručností v rôznych hodnotových reťazcoch a na rôznych úrovniach, vrátane miestnej a regionálnej úrovne;
  • podpora zapojenia občanov a praktických činností, ako aj prilákanie nových talentov do súčasných a vznikajúcich profesií v oblasti vesmíru.

Viac informácií :

Zverejnené : 26. 5. 2023, slord