Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spustenie platformy EÚ na zhodnocovanie poznatkov: EU Knowledge Valorisation PlatformDňa 24. júna 2021 spustila Európska komisia platformu EÚ pre zhodnocovanie poznatkov s názvom „EU Knowledge Valorisation Platform“.

Ide o digitálny priestor, ktorý umožňuje interakcie na stimulovanie cezhraničnej spolupráce a zlepšenie uplatňovania výsledkov výskumu v hospodárskom a spoločenskom živote. Je jednou z aktivít realizovaných v rámci obnoveného Európskeho výskumného priestoru (ERA).

Platforma bola vytvorená s cieľom umožniť výmenu osvedčených postupov, poznatkov a odborných znalostí, a tým zlepšiť politiky, posilniť kapacity a zručnosti.

Cieľom je podporovať silnú podnikateľskú kultúru, inkluzívne inovácie v Európe a valorizáciu znalostí, ktoré premieňajú výsledky výskumu na udržateľné riešenia s ekonomickou hodnotou a spoločenským prínosom.

Táto platforma bude taktiež súčasťou vývoja Kódexu postupov na inteligentné využívanie duševného vlastníctva (Code of Practice for Smart Use of Intellectual Property) v reakcii na požiadavky členských štátov.

Viac informácií:

Zverejnené 8.7.2021, slord