Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spustenie portálu na posilnenie globálnej výskumno-inovačnej spolupráce v boji proti koronavírusu



Európska komisia spustila nový portál pre celosvetovú spoluprácu v boji proti pandémii COVID-19 s názvom „Coronavirus Global R&I Collaboration Portal“. Tento nový portál ponúka možnosti nadväzovania spolupráce medzi výskumníkmi a ich výskumnými projektami z celého sveta, ktoré sú zamerané na sociálno-ekonomické dôsledky pandémie.

Portál bol predstavený pri príležitosti online podujatia European Research and Innovation Days 2021 (Európske dni výskumu a inovácií), ktoré sa konali v dňoch 23. a 24. júna 2021.

Cieľom portálu je podporiť realizáciu oznámenia Európskej komisie s názvom „Globálny prístup k výskumu a inováciám(Global Approach to Research and Innovation). Toto oznámenie bolo predstavené v máji 2021 a opätovne potvrdzuje záväzok Európy k otvorenosti celému svetu. Ten je potrebné dodržať na dosiahnutie excelentnosti vedeckého pokroku a rozvoja inovačných ekosystémov.

Portál slúži pre výskumné organizácie a jednotlivých výskumných pracovníkov z celého sveta a napomáha pri:

  • spolupráci na výskumných projektoch týkajúcich sa sociálno-ekonomických aspektov pandémie;
  • nadväzovaní kontaktov a vytváraní sietí;
  • spájaní sa s inými výskumnými pracovníkmi a zvyšovaní dosahu ich aktivít;
  • koordinácii zdieľania informácií;
  • dopĺňaní synergie s inými online platformami zaoberajúcimi sa problematikou pandémie koronavírusu.

Viac informácií:

Zverejnené 1.7.2021, slord