Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spustenie programu Horizon Europe posilní výskum a inovácie v EurópeDňa 2. februára 2021 bol prostredníctvom online podujatia pod záštitou portugalského predsedníctva Rady EÚ oficiálne spustený program Horizon Europe. Rečníci z oblasti politiky, výskumu a podnikania zdôraznili význam programu pre dosiahnutie ambícií EÚ v oblasti zelenej, digitálnej a odolnej obnovy.

„Je čas konať“, uviedol vo svojom úvodnom prejave Manuel Heitor, portugalský minister vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania, ktorý podujatie moderoval. Heitor pripomenul, že veda môže vytvoriť trhy, pracovné miesta a taktiež prilákať talenty. Tieto aspekty boli zároveň témou neformálnej videokonferencie ministrov zodpovedných za výskum, ktorá sa konala 3. februára 2021. Zdôraznil tiež potrebu kolektívnych opatrení zameranú na súkromnú sféru a akademickú obec, zameraných na zlepšenie využitia ich potenciálu.

Komisárka Mariya Gabriel uviedla, že je program Horizon Europe kľúčovým nástrojom, vďaka ktorému môžeme vidieť aj za horizont, a súčasná kríza bude príležitosťou na formovanie obnovy zelenším, digitálnejším a inkluzívnejším spôsobom. „Spojme sily, investície a nápady na to, aby sa výskum a inovácie stali hybnou silou našej budúcnosti,“ vyzvala ministrov. Komisárka poukázala na nové kľúčové prvky programu, ako sú výskumno-inovačné misie, Európska rada pre inovácie (EIC) a európske partnerstvá. Spomenula tiež pripravovaný Pakt pre výskum a inovácie, zameraný na posilnenie spolupráce, zosúladenie investícií do výskumu a inovácií a uskutočnenie reforiem.

Europoslanec Cristian Buşoi, predseda výboru Európskeho parlamentu ITRE, zdôraznil potrebu bezodkladného spustenia programu Horizon Europe. Podľa neho je pre Európsky parlament dôležité administratívu pre vedcov maximálne zjednodušiť. Poukázal na to, že misie priniesli veľa očakávaní. Uviedol tiež, že fondy EÚ pre regionálny rozvoj by mali byť použité na financovanie návrhov na výskum a vývoj, ktoré sú pozitívne hodnotené programom Horizon Europe, ale nemôžu byť financované z dôvodu nedostatočného rozpočtu (Seal of Excellence / pečať výnimočnosti).

Záznam z podujatia nájdete tu.