Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Stanovisko hlavných vedeckých poradcov Európskej komisie k boju proti rakovineSkupina hlavných vedeckých poradcov Európskej komisie (GCSA) dňa 2. marca 2022 na podporu činnosti Komisie v rámci európskeho plánu na boj proti rakovine zameraného na zlepšenie včasného záchytu prostredníctvom skríningu vydala vedecké stanovisko k skríningu rakoviny v Európe.

Skupina hlavných vedeckých poradcov Európskej komisie od svojho založenia v roku 2016 poskytuje kolégiu komisárov nezávislé a vysokokvalitné vedecké poradenstvo, ktoré je podkladom pre tvorbu politík vo viac ako desiatich témach. Hlavnými vedeckými poradcami je sedem významných vedcov, ktorí sú vymenovaní ako súkromné osoby a konajú nezávisle a vo verejnom záujme.

V stanovisku poradcovia poskytujú odporúčania, ako zlepšiť existujúce skríningové programy rakoviny prsníka, hrubého čreva a konečníka maternice, a odporúčajú rozšíriť ich na rakovinu pľúc a prostaty. Zdôrazňujú tiež, že je dôležité zvýšiť účasť ľudí na týchto programoch ich lepšou dostupnosťou.

V kontexte nového programu skríningu rakoviny podporovaného EÚ, ktorý bol predložený v rámci plánu boja proti rakovine, bude stanovisko informovať o pripravovanom návrhu Komisie na aktualizáciu odporúčania Rady z roku 2003 o skríningu rakoviny, aby sa zabezpečilo zohľadnenie najnovších dostupných vedeckých dôkazov. Vo vedeckom odporúčaní sa tiež uvádzajú oblasti, v ktorých je potrebný ďalší výskum, a ako také môže byť podkladom pre misiu EÚ v oblasti rakoviny.

Rakovina sa zvyčajne diagnostikuje u pacientov, ktorí už majú príznaky, alebo sa zistí počas lekárskych vyšetrení vykonávaných pri iných ochoreniach. Populačný skríning ponúka možnosť diagnostikovať rakovinu v počiatočnom štádiu u inak zdravých ľudí, čo následne ponúka najlepšiu pravdepodobnosť pozitívneho výsledku liečby.

Podľa Európskeho informačného systému o rakovine je odhadovaná výskytovosť rakoviny prostaty v EÚ-27 stanovená na 12,5 % a rakoviny pľúc na 11,9 %, a preto patria medzi päť najčastejších prípadov rakoviny v roku 2020. Rakovina pľúc predstavuje približne 20 % úmrtí na rakovinu v EÚ. Zlá prognóza rakoviny pľúc s 13 % mierou prežitia po 5 rokoch súvisí so zvyčajne neskorou diagnózou. Preto bude mať rozšírenie skríningových programov na rakovinu pľúc a prostaty veľký vplyv.

Výskum a inovácie prinášajú nové dôkazy a skríningové technológie, rozširujú typy rakoviny, ktoré možno úspešne odhaliť v ich skorých štádiách, a zlepšujú možnosti detekcie tých, ktoré sú už zahrnuté. Poradcovia odporúčajú vytvoriť systém „živých usmernení“, ktoré sa môžu rýchlo upravovať a aktualizovať na základe nových vedeckých poznatkov.

Viac informácií:

Zverejnené 9.3.2022, slord