Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Staňte sa členom skupiny expertov na podporu stratégie EÚ pre pôdu!Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie (DG ENV) hľadá odborníkov na podporu implementácie stratégie EÚ pre pôdu do roku 2030, ktorá bola prijatá 17. novembra 2021.

Skupina expertov EÚ pre ochranu pôdy funguje už od roku 2015 a teraz sa má rozšíriť a doplniť o ďalšie zainteresované strany z podnikateľskej sféry, profesijných združení, akademickej obce a občianskej spoločnosti.

Celkovým poslaním novej rozšírenej skupiny expertov je podporovať Európsku komisiu pri dosahovaní strednodobých a dlhodobých cieľov stratégie EÚ pre pôdu, t. j. vízie, aby sa všetky pôdne ekosystémy dostali do roku 2050 do zdravého stavu a aby sa ochrana, udržateľné využívanie a obnova pôdy stali dovtedy normou.

Členmi skupiny sú organizácie, ktoré nominujú svojich zástupcov do skupiny. Sú menovaní na 5 rokov.

Termín na predloženie prihlasovacích dokumentov je 15. máj 2022.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára, ktorý nájdete nižšie.

Viac informácií:

Zverejnené 21. apríla 2022, slord