Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Staňte sa expertom pre výkonnú agentúru EK pre zdravie a digitálne technológieVýkonná agentúra EK pre zdravie a digitálne technológie (European Health and Digital Executive Agency, HaDEA) hľadá externých odborníkov resp. hodnotiteľov, ktorí pomáhajú pri hodnotení žiadostí o granty, projekty a verejné súťaže a poskytujú stanoviská a poradenstvo v špecifických prípadoch. Za túto prácu dostávajú experti finančnú odmenu.

Medzi relevantné oblasti odborných znalostí, v ktorých by mali mať hľadaní experti znalosti a skúsenosti, patria oblasti ako napr:

  • digitálne a dátové infraštruktúry;
  • systémy 5G a siete vrátane podmorských káblov a cloudovej infraštruktúry;
  • vesmírny výskum;
  • zdravie.

Táto výzva je výzvou na vyjadrenie záujmu o zaradenie do databázy expertov na obdobie 2021 – 2027. Hľadajú sa v nej osoby, ktoré by ako experti pomáhali útvarom EÚ v osobnej pozícii pri implementácii finančných prostriedkov EÚ a verejných súťaží, a to najmä:

  • posudzovanie žiadostí o financovanie (vrátane verejných súťaží);
  • monitorovanie projektov a zmlúv;
  • stanoviská a poradenstvo k špecifickým otázkam.

Úlohy môžu zahŕňať hodnotenie, monitorovanie a poradenstvo všetkých typov (napríklad hodnotenie žiadostí, dodržiavanie postupov hodnotenia, preskúmanie projektov, koučovanie, etické preskúmanie vrátane kontrol a auditov atď.)

Ak sa chcete stať expertom, zaregistrujte sa v databáze expertov Európskej komisie.

Ak ste už v databáze zaregistrovaní, ale chcete pridať alebo zdôrazniť svoje relevantné skúsenosti, aktualizujte svoj profil s príslušnými kľúčovými slovami a/alebo tematickými oblasťami.

Viac informácií nájdete na stránke výkonnej agentúry HaDEA tu.

Viac o tejto výkonnej agentúre sa môžete dozvedieť na jej webstránke tu.

Zverejnené 16.8.2021, slord