Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Staňte sa hodnotiteľom pre misiu EÚ v oblasti zdravia pôdy a potravínEurópska výkonná agentúra pre výskum (REA) hľadá skúsených a motivovaných odborníkov v oblastiach súvisiacich s pôdou, ktorí budú hodnotiť a vyberať najlepšie návrhy na financovanie výskumu v rámci misie EÚ v oblasti zdravia pôdy a potravín „A Soil Deal for Europe“.

Agentúra REA hľadá najmä odborníkov z miestnych a regionálnych správnych orgánov, ako aj odborníkov z občianskej spoločnosti, univerzít, výskumných ústavov a priemyslu. Vybraní experti budú pracovať individuálne a v tímoch, na diaľku alebo osobne. Budú vybraní na základe svojich odborných a technických znalostí, jazykových zručností a absencie konfliktu záujmov rôznych profilov zaregistrovaných v databáze Európskej komisie. Cieľom agentúry REA je zostaviť vyvážené skupiny expertov z hľadiska geografického pôvodu, podnikateľského a súkromného sektora a pohlavia.

Tu sa môžete zaregistrovať do databázy expertov Európskej komisie, alebo ak už ste expertom, aktualizovať svoj profil.

Viac informácií nájdete tu.

Zverejnené 8.12.2021, slord