Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Start-upy na SlovenskuPodrobné informácie o tejto akcii nájdete v sekcii <a href=1994>Podujatia SLORD > Start-upy na Slovensku