Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ste odborníkom v oblasti lesného hospodárstva?Európska komisia v súčasnosti pripravuje nový rámec EÚ pre monitorovanie lesov a strategické plány.

Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť nový rámec pre monitorovanie lesov s cieľom účinnejšie chrániť lesy. To sa dosiahne poskytnutím presnejších a konsolidovanejších údajov o obhospodarovaní a stave lesov. Komisia plánuje predložiť nové nariadenie o monitorovaní lesov v druhom štvrťroku 2023.

Iniciatíva bola oznámená v stratégii EÚ v oblasti lesného hospodárstva do roku 2030 a je zakotvená v Európskej zelenej dohode.

Počas prebiehajúcej verejnej konzultácie je možné predložiť spätnú väzbu k plánovanému nariadeniu o monitorovaní lesov. Obdobie spätnej väzby je 8. apríl – 6. máj 2022. Ak chcete prispieť, musíte sa zaregistrovať alebo prihlásiť pomocou existujúceho konta ECAS alebo konta na sociálnej sieti tu.

Komisia vyzýva všetky relevantné zainteresované strany, aby sa zúčastnili na verejnej konzultácii, najmä príslušné orgány, mimovládne organizácie, akademikov a iných odborníkov, ako aj zainteresované hospodárske odvetvia.

Viac informácií:

Zverejnené 22.4.2022, slord