Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Stratégia globálnej brány na dosiahnutie trvalej globálnej obnovyEurópska komisia a vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku spustili novú európsku stratégiu na podporu inteligentných, čistých a bezpečných prepojení v oblasti digitálnych technológií, energetiky a dopravy a posilnenie systémov zdravotníctva, vzdelávania a výskumu na celom svete. Táto nová stratégia sa označuje ako Globálna brána (Global Gateway).

Globálna brána znamená udržateľné a dôveryhodné prepojenia, ktoré fungujú v prospech ľudí a planéty, s cieľom riešiť najnaliehavejšie globálne výzvy, od zmeny klímy a ochrany životného prostredia až po zlepšenie zdravotnej bezpečnosti a posilnenie konkurencieschopnosti a globálnych dodávateľských reťazcov. Cieľom Global Gateway je v rokoch 2021 až 2027 zmobilizovať investície vo výške až 300 miliárd EUR na podporu trvalej globálnej obnovy, pričom sa zohľadnia potreby partnerov EÚ a vlastné záujmy EÚ.

Prostredníctvom prístupu „tímu Európa“ (Team Europe) stratégia Global Gateway spojí EÚ, členské štáty s ich finančnými a rozvojovými inštitúciami vrátane Európskej investičnej banky (EIB) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) a bude sa snažiť zmobilizovať súkromný sektor s cieľom zvýšiť investície na dosiahnutie transformačného vplyvu.

Delegácie EÚ na celom svete budú v spolupráci s tímom Európa na mieste zohrávať kľúčovú úlohu pri identifikácii a koordinácii projektov Global Gateway v partnerských krajinách. Okrem množstva iných finančných nástrojov bude Global Europe čerpať aj prostriedky z programov Interreg, InvestEU a Horizon Europe. Konkrétne, Európsky fond pre udržateľný rozvoj+ (EFSD+), sprístupní v rokoch 2021 až 2027 až 135 miliárd EUR na zaručené investície do projektov infraštruktúry, až 18 miliárd EUR bude k dispozícii vo forme grantov z rozpočtu EÚ a európske finančné a rozvojové finančné inštitúcie majú k dispozícii až 145 miliárd EUR v plánovanom objeme investícií.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 8.12.2021, slord