Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Strategický výskumný program pre Európske vodíkové hospodárstvoPracovná skupina pre pilotnú iniciatívu Európskeho výskumného priestoru pre zelený vodík (Green Hydrogen ERA Pilot) predstavila 18. marca 2022 strategický výskumný a inovačný program, ktorého cieľom je urýchliť konkurencieschopné európske vodíkové hospodárstvo.

Odborníci z celej Európy spoločne identifikovali najnaliehavejšie výskumné otázky týkajúce sa zeleného vodíka na európskej úrovni a zhrnuli ich do tohto programu. Do procesu sa zapojila Európska komisia, ako aj zástupcovia mnohých európskych krajín, vedy, priemyslu a občianskej spoločnosti.

Iniciatíva ERA pre zelený vodík je pilotnou iniciatívou Európskeho výskumného priestoru (ERA), ktorý prešiel revíziou v roku 2020 počas nemeckého predsedníctva v Rade EÚ a v úzkej spolupráci s partnerskými krajinami tria predsedníctiev v Rade EÚ, Portugalskom a Slovinskom.

Rozvoj iniciatívy ERA pre zelený vodík v oblasti výskumu a inovácií sa odráža aj v opatrení 11 politického programu ERA na roky 2022 – 2024 „ERA pre ekologickú transformáciu“.

O implementácii SRIA sa bude ďalej diskutovať na hybridnej konferencii v máji 2022.

Viac informácií:

Zverejnené 22.3.2022, slord