Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Stretnutie siete IGLO s komisárkou pre vzdelávanie, výskum, mládež a šport Mariyou GabrielDňa 28. februára 2023 sa uskutočnilo historicky prvé stretnutie siete IGLO s Mariyou Gabriel, komisárkou pre vzdelávanie, výskum, mládež a šport, ktorá bola sprevádzaná zástupcami Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre výskum a inovácie (DG RTD).

IGLO je neformálna sieť kancelárií pre výskum a vývoj sídliacich v Bruseli (Informal Group of RTD Liason Offices, IGLO), ktorej aktívnym členom je aj kancelária SLORD.

Stretnutie sa uskutočnilo v hlavnej budove Európskej komisie, Berlaymont, pričom jeho cieľom bolo predstaviť komisárke aktivity a prínos siete IGLO, ktorá minulý rok oslávila svoje 30. výročie od založenia.

V úvode stretnutia dostali slovo viacerí zástupcovia siete IGLO, ktorí mali možnosť prezentovať spôsob práce IGLO ako neformálnej siete. Predstavené boli viaceré spoločné aktivity, medzi nimi aj mesačný seminár otvorený celej výskumno-inovačnej komunite pôsobiacej v Bruseli s názvom „IGLO Open“, alebo V4 Tréning pre projektových manažérov v oblasti výskumu, ktorý komisárke Gabriel predstavila vedúca kancelárie SLORD ako jednu z dôležitých iniciatív kancelárií Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska pre zlepšovanie kapacít projektových manažérov pracujúcich s programom Horizont.

Ďalšou diskutovanou téma, ktorá je pre komisárku Gabriel veľmi dôležitá, bola otázka prepájania vedeckého sveta s občanmi. Zástupcovia IGLO kancelárií prezentovali niekoľko príkladov toho, aké aktivity oni sami alebo ich domovské inštitúcie uskutočňujú v oblasti popularizácie vedy. Komisárka Gabriel uviedla, že je nesmierne prínosné zdieľať inšpiratívne príbehy a úspechy vedy, aby čo najväčší okruh občanov so záujmom o tieto témy získaval tieto poznatky a upevňoval si tak dôveru v prínos, ktorý výskumníci spoločnosti prinášajú.

Záverečná diskusia sa venovala otázke, čo môže Európska komisia uskutočniť, aby sa dostalo lepšej informovanosti a podpore projektovým manažérom a administrátorom na národných úrovniach. Zástupcovia siete IGLO navrhli prepracovanie konceptu informačných dní Európskej komisie k grantovým príležitostiam programu Horizont tak, aby zahŕňal viac konkrétnych príkladov úspešných projektov, poskytoval viac interakcie s účastníkmi, najmä predĺžením časti otázok a odpovedí.

Preberaná bola tiež téma publikácie pracovných programov. Sieť IGLO formulovala návrh, aby boli pracovné programy zdieľané s výskumnou komunitou s väčším časovým predstihom voči uzávierkam jednotlivých výziev. Komisárka Gabriel sa do diskusie pripojila poukázaním na problematiku neoprávnených únikov rozpracovaných verzií pracovných programov z prostredia expertných skupín zodpovedných za ich prípravu. Takéto dianie totiž spôsobuje nerovnaký prístup výskumníkov a ich organizácií k informáciám o budúcich výzvach, čo vytvára neférový prístup a môže zvýhodňovať tie-ktoré konzorciá.

Komisárka tiež vyjadrila želanie, aby sa členské štáty EÚ, ktoré ešte nie sú členom siete IGLO, nimi stali v blízkej budúcnosti. Podmienkou členstva v IGLO je, aby mal štát založenú kanceláriu v Bruseli. Sieť v súčasnosti pozostáva z 28 členov reprezentujúcich 26 krajín, z radov členských štátov EÚ aj mimo nich.  

Viac informácií:

Zverejnené 7.3.2023, slord