Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

STU sa stala členom združenia CESAERSlovenská technická univerzita je od 1. januára 2022 súčasťou prestížneho európskeho združenia CESAER, ktoré spája popredné špecializované a komplexné univerzity zamerané na vedu a techniku.

STU vstúpila do združenia CESAER spoločne s Institut Polytechnique de Paris, Národnou technickou univerzitou v Aténach, Univerzitou Sapienza v Ríme a Univerzitou v Southamptone.

„Členstvo v tomto prestížnom združení znamená pre STU nielen príležitosť na výmenu cenných informácií, ale aj možnosť vyjadriť sa pri formovaní európskych politík v oblasti vedy a výskumu,“ povedal rektor STU Oliver Moravčík.

CESAER je európske združenie popredných špecializovaných a komplexných univerzít vedy a techniky, ktoré presadzujú excelentnosť vo vyššom vzdelávaní, odbornej príprave, výskume a inováciách a prispievajú k realizácii otvorených znalostných spoločností. Združenie má významný vedecký, hospodársky, sociálny a spoločenský vplyv.

CESAER združuje takmer šesť desiatok univerzít s intenzívnym výskumom z 28 krajín. Je uznávanou organizáciou zainteresovaných strán Európskeho výskumného priestoru. Vzdeláva viac ako milión študentov, z ktorých viac ako 180 000 (17 %) je medzinárodných; zamestnáva vyše 88 000 akademických pracovníkov; 48 členov figuruje v rebríčku THE World, 20 vo svetovom rebríčku QS a 14 v novom rebríčku THE Impact.

Prevzaté z: STU BA, zverejnené 24.1.2022, slord