Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Študent/ka magisterského štúdia? Staňte sa pozorovateľom hodnotiacich procesov programu Horizont EurópaV kontexte Európskeho roku mládeže 2022 spúšťa Európska komisia výzvu na vyjadrenie záujmu stať sa mladým pozorovateľom rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizontu Európa.

Táto nová iniciatíva s názvom „Horizon Europe Young Observers“ ponúka študentom magisterského štúdia možnosť nadobudnúť jedinečné zručnosti spojené s hodnotením návrhov. To znamená, že študenti získajú priamu skúsenosť s tým, ako EÚ vyberá projekty na financovanie. Rovnako získajú prehľad o možnostiach, ktoré ponúkajú rôzne programy financovania Európskej únie.

Prihlášku môžu podať študenti, ktorí sú v súčasnosti zapísaní na magisterskom štúdiu v akomkoľvek odbore na univerzite v členskom štáte EÚ. Študenti zo znevýhodneného prostredia a marginalizovaných skupín sú osobitne vyzvaní na prihlásenie.

Výberový proces bude prebiehať kontinuálne a zostáva otvorený až do 14. decembra 2022.

Celú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 5.4.2022, slord