Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Štúdia EP o autonómii Európy v digitálnom desaťročíVýbor Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) vydal štúdiu s názvom “Digitálne desaťročie a autonómia Európy.

Cieľom štúdie je poskytnúť nezávislé odborné stanovisko a posúdenie cieľov do roku 2030 stanovených v Digitálnom kompase a celkovej digitálnej stratégii Európskej komisie.

Dokument bol zverejnený 30. novembra 2021 a poskytlo ho Oddelenie pre hospodársku a vedeckú politiku a politiku kvality života na žiadosť výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) s cieľom vytvoriť objektívny pohľad na pokrok dosiahnutý v posledných rokoch, prebiehajúce opatrenia a primeranosť budúcich opatrení, ktoré sa majú prijať.

Štúdiu si môžete stiahnuť tu.

Zverejnené 10.12.2021, slord