Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Štúdia pre kódex postupov v oblasti štandardizácie pre výskumných pracovníkovEurópska komisia uverejnila štúdiu, ktorej cieľom je identifikovať prvky osvedčených postupov pre výskumných pracovníkov, ktorí sa zaoberajú štandardami a štandardizáciou v rámci výskumných projektov financovaných z programu Horizont 2020. Výsledky a odporúčania sa majú použiť ako podklady pre vypracovanie kódexu.

Štandardy a štandardizácia sa čoraz viac uznávajú ako dôležitý kanál úspešného transferu, komercializácie a zhodnocovania výsledkov výskumu. Sú teda dôležitým faktorom, ktorý prispieva k inováciám.

Štandardy plnia funkcie, ako je zabezpečenie kompatibility a vzájomnosti medzi rôznymi výrobkami alebo minimálnej úrovne kvality a bezpečnosti. Sú tiež dôležité pre vytváranie úspor z rozsahu a zvyšovanie efektívnosti v dodávateľských reťazcoch. Know-how týkajúce sa vedomého využívania štandardov a štandardizácie na komercializáciu a zhodnocovanie poznatkov nie je v súčasnosti rozšírené.

Cieľom tejto štúdie je prispieť k odstráneniu týchto medzier v poznatkoch.

Štúdiu si môžete stiahnuť tu:

Zverejnené 24.3.2022, slord