Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Štúdia: Projekty BBI JU dosiahli želané účinkyNová nezávislá štúdia, ktorú uskutočnil Dánsky technologický inštitút spoločne s Food&Bio Cluster Denmark, potvrdzuje výsledky projektov financovaných z prostriedkov Spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (Bio-Based Industries Joint Undertaking, BBI JU).

Štúdia potvrdzuje systém monitorovania založený na kľúčových ukazovateľoch výkonnosti (KPI), ktoré zodpovedajú strategickým cieľom spoločného podniku BBI. Hodnotí a potvrdzuje tiež výsledky a vplyvy portfólia projektov spoločného podniku BBI. 

Nezávislý tím odborníkov v rámci štúdie vyhodnotil výsledky 50 projektov, čo zodpovedá viac ako tretine celého portfólia projektov financovaných spoločným podnikom BBI. V správe sa zdôrazňujú najmä technické výsledky a vplyvy týchto projektov na životné prostredie.

Celý článok BBI JU nájdete tu.

Zhrnutie vydanej štúdie nájdete tu.

Zverejnené 20.8.2021, slord