Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Štúdia skúma politiky EÚ na posilnenie technologickej suverenity v kľúčových technológiáchPanel Európskeho parlamentu pre budúcnosť vedy a techniky (STOA) zverejnil štúdiu o kľúčových technológiách umožňujúcich technologickú suverenitu Európy.

V štúdii sa analyzuje, ako sa EÚ darí rozvíjať a chrániť vlastníctvo a know-how v oblasti kľúčových technológií, najmä v porovnaní so silnými globálnymi hráčmi, ako sú Čína a USA.

Kľúčové podporné technológie (KET) – pokročilá výroba a materiály, technológie v oblasti prírodných vied, mikro/nanoelektronika a fotonika, umelá inteligencia a technológie v oblasti bezpečnosti a konektivity – sú kľúčové pre európsku spoločnosť a zároveň sú dôležité pre konkurencieschopnosť a postavenie EÚ v globálnom hospodárstve.

Na základe výziev identifikovaných v analýze sa v nej diskutuje o možnostiach politiky na posilnenie technologickej suverenity EÚ v oblasti KET.

Štúdiu si môžete stiahnuť tu.

Zverejnené 4.1.2022, slord