Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Štúdia zameraná na úspešnosť návrhov projektových konzorcií v programe Horizont 2020Rakúska agentúra na podporu výskumu (FFG) spolu s univerzitou v Utrechte vypracovala štúdiu o úspešnosti návrhov podaných v rámci piliera Spoločenské výzvy v rámcovom programe EÚ Horizont 2020. Hlavnou témou štúdie bola otázka, či sú niektoré konzorcia so svojimi návrhmi úspešnejšie a aké konkrétne faktory mali vplyv na výsledky. Autori poukazujú na to, že faktormi, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť úspechu podaných návrhov sú:

  • Skúsený koordinátor;
  • Účasť univerzít na najvyššej úrovni;
  • Partneri zo západnej Európy.

Podľa štúdie vyššie uvedené „faktory úspechu“ majú vplyv na výsledok hodnotenia a ovplyvňujú pravdepodobnosť získania finančných prostriedkov.

Zaujímavým výstupom tejto štúdie je, že konzorcia s vyššou účasťou univerzít majú tendenciu dosahovať výrazne horšie výsledky. Štúdia prispieva k záveru, že kritéria excelentnosti programu Horizont 2020 sú dôležitejšie, ako rozšírenie účasti (tzv. „widening“), súdržnosť či začlenenie nových partnerov.

Táto štúdia je dôležitým krokom pre diverzifikáciu sietí vytvorených v rámci programu H2020. To má politický význam vzhľadom na výsledné modely financovania naprieč organizáciami a konzorciami alebo na politické ciele súvisiace so zintenzívnením šírenia vedomostí a spolupráce v rámci celej Európy.

Databáza pre túto štúdiu bol čerpaná zo zdrojov Európskej komisie, konkrétne z eCORDA.

Viac informácií získate tu.

Hlavné zistenia sú zverejnené v článku MIT Press Journal.