Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Štvrtá výzva Európskej komisie pre európske univerzity v rámci programu Erasmus+Európska komisia vyhlásila 30. septembra 2022 už štvrtú výzvu v rámci programu Erasmus+ na podporu ďalšieho zavádzania iniciatívy „Európske univerzity“ s celkovým rozpočtom zatiaľ rekordných 384 miliónov eur. Iniciatíva „Európske univerzity“ je súčasťou programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027. Ide o iniciatívu spoločne vypracovanú inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, študentskými organizáciami, členskými štátmi a Komisiou.

Cieľom je vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru skrz prehĺbenie inštitucionálnej nadnárodnej spolupráce medzi vysokoškolskými inštitúciami, ktoré jednak boli vybrané v rámci výzvy Erasmus+ 2020, ale aj cez vytváranie celkom nových aliancií. Návrhy ohodnotené ako vysoko kvalitné (ohodnotené viac ako 80 bodmi), ktoré v rámci výzvy nebudú môcť byť financované, získajú pečať excelentnosti. Tá má slúžiť ako značka kvality na uľahčenie hľadania alternatívneho financovania týchto návrhov.

Novinkou je aj otvorenie plného partnerstva vysokoškolským inštitúciám z krajín západného Balkánu.

Výzva pre európske univerzity je otvorená do 31. januára 2023.

Viac informácií:

Zverejnené 4.10.2022, Slord