Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Súťaž „Nuclear Innovation Prize“ v oblasti jadrových inovácií: uzávierka predĺžená do 15. decembra 2021Dňa 28. júla 2021 vyhlásila Európska komisia súťaž s názvom „Nuclear Innovation Prize“. Cena vyzdvihuje a oceňuje vynikajúce výsledky v oblasti jadrových inovácií.

Táto cena sa udeľuje v 2 špecifických kategóriách:

  1. Cena za jadrovú inováciu v oblasti bezpečnosti reaktorových systémov
  2. Cena za jadrovú inováciu v oblasti nakladania s rádioaktívnym odpadom

O grant sa môžu uchádzať výskumníci, výskumné tímy a inovátori pracujúci pre verejné a súkromné organizácie alebo spoločnosti.

Cieľom súťaže je identifikovať potenciálne prevratné inovácie v rámci vývoja produktov a ich dodávateľského reťazca, od výskumu až po trh, kde výskumníci a inžinieri zohrávajú rozhodujúcu úlohu.

Cena tiež vyzdvihuje a oceňuje excelentnosť v oblasti jadrových inovácií, ktorú možno nájsť v tejto oblasti výskumu, ako aj kvalitu talentovaných výskumníkov a zapojených priemyselných odvetví.

Návrhy skúma nezávislá porota zložená z nezávislých odborníkov na transfer technológií z podnikateľskej a akademickej sféry.

V oboch kategóriách cien je možné vyhrať nasledovné finančné ceny:

1. miesto: 50 000 EUR

2. miesto: 30 000 EUR

3. miesto: 20 000 EUR

Podávanie návrhov je možné do 20. októbra 2021 15. decembra 2021, 17:00.

Viac informácií nájdete tu.

Zverejnené 6.8.2021, aktualizované 19.10.2021, slord