Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Švajčiarskej konfederácie v Horizonte 2020 (aktuálny vývoj)<img src=fotogaleria/suisse.gif style=“float: left; margin: 5px 10px;“ height=“53″ width=“90″ />Vzhľadom na výsledky referenda vo Švajčiarskej konfederácii vo februári tohto roku, ktoré obmedzilo imigráciu, je Švajčiarsko v rámci Horizontu 2020 brané ako tretia krajina a nebolo mu umožnené podpísať asociačnú dohodu pre Horizont 2020.

Od februára do septembra 2014 prebiehali rokovania medzi predstaviteľmi Švajčiarskej konfederácie a Európskej únie zamerané tiež na dosiahnutie dočasnej dohody o participácií švajčiarskych inštitúcií v Horizonte 2020.

Predstavitelia Švajčiarskej konfederácie a Európskej komisie sa dohodli, že Švajčiarsko bude považované od pondelku 15. septembra 2014 za čiastočne asociovanú krajinu v niektorých častiach Horizontu 2020.

Viac infomrácií nájdete tu.