Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Švajčiarsko oznámilo rezervné financovanie vo výške 625-miliónov EUR pre žiadateľov o Horizont EurópaRezervné financovanie pre žiadateľov Horizont Európa vo Švajčiarsku. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Keďže pridruženie krajiny k Horizontu Európa uviazlo v politickom vákuu, nové opatrenia podporia švajčiarskych vedcov, aby sa zúčastnili na výskumných projektoch EÚ.

Švajčiarska federálna rada oznámila granty vo výške 625-miliónov EUR pre výskumníkov, ktorí sa tento rok môžu zúčastniť programu Horizont Európa a ďalších programov EÚ, ako sú Euratom, ITER a Digitálna Európa.

Švajčiarsko nie je pridruženou krajinou v programe Horizont Európa a v súčasnosti je vylúčené aj z iných programov EÚ, čo znamená, že švajčiarski výskumníci nemajú prístup k financovaniu od Európskej komisie. Môžu sa však zapojiť do približne dvoch tretín výziev Horizontu Európa za predpokladu, že majú vlastné peniaze.

Financovanie bude fungovať ako medzera, kým Brusel a Bern budú pokračovať v rozhovoroch o budúcnosti bilaterálnych vzťahov, ktoré by mohli pripraviť cestu pre pridruženie Švajčiarska k Horizontu Európa.

Prechodné opatrenia prijaté na tento rok rozlišujú medzi prístupnými a neprístupnými časťami Horizontu Európa. Prístupné časti sú predovšetkým projekty spolupráce so švajčiarskymi projektovými partnermi, ktoré sú financované priamo švajčiarskym Štátnym sekretariátom pre vzdelávanie, výskum a inovácie (SERI).

Medzi časti Horizontu Európa, v ktorých majú švajčiarski výskumníci zakázanú účasť, patria výzvy na individuálne financovanie, ako napríklad Európska rada pre výskum (ERC), Európska rada pre inovácie (EIC) a jednotlivé projekty, ktoré sú súčasťou akcií Marie Skłodowska-Curie.

Výskumníci vo Švajčiarsku majú tiež zakázané projekty v oblasti kvantovej vedy, vesmíru a vysokovýkonnej výpočtovej techniky kvôli obmedzeniam EÚ na citlivé technológie. Prechodné opatrenia pre projekty v tejto oblasti spravujú okrem iného Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy (SNSF), Innosuisse a Európska vesmírna agentúra (ESA).

Účastníci so sídlom vo Švajčiarsku sa stále môžu zúčastniť väčšiny projektov spolupráce v Horizont Európa. Žiadatelia môžu predložiť návrhy projektov Komisii ako účastníci z nepridruženej tretej krajiny a ak ich žiadosť schváli EÚ, podpíšu dohodu o grante, ktorú predložia na financovanie SERI.

Cesta k asociácii

Federálna rada uviedla, že ich hlavným cieľom zostáva rýchle pridruženie Švajčiarska k Horizontu Európa.

Švajčiarsku nebolo umožnené pripojiť sa k Horizontu Európa ako pridružená krajina kvôli širším politickým nezhodám medzi Bruselom a Bernom, ktoré sa začali odvíjať v roku 2021, keď Švajčiarsko opustilo rozhovory o jedinej zastrešujúcej dohode upravujúcej jeho vzťah s EÚ.

Komisia je otvorená opätovnému prerokovaniu bilaterálnych vzťahov, ale predstavitelia tvrdia, že dohoda by musela nájsť správnu rovnováhu medzi záujmami EÚ a Švajčiarska. Počas návštevy Švajčiarska v marci 2023 podpredseda Komisie Maroš Šefčovič uviedol, že pridruženie k Horizont Európa je prioritou, ale rozhovory nemôžu napredovať, pokiaľ sa nevyriešia základné politické otázky.

Pre prípadné otázky dávame do pozornosti aj dedikovaný informačný list.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 26. 5. 2023, autor: rpa