Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Švajčiarsky zákon „Fond Horizont“Švajčiarska štátna tajomníčka pre vzdelávanie, výskum a inovácie Martina Hirayama 6.12.2022 informovala o finančnej záruke o financovaní švajčiarskych účastníkov programu Horizont Európa do roku 2023. „Fond Horizont“ vznikol aby chránil nevyužité finančné prostriedky pridelené na program Horizont Európa pred použitím na pokrytie koncoročného deficitu krajiny. Cieľom je zabezpečiť, aby boli tieto peniaze použité na výskum. Financovanie výskumných pracovníkov a inovátorov so sídlom vo Švajčiarsku, podieľajúcich sa na programe ako pridružení partneri z nepridruženej tretej krajiny, bude poskytované švajčiarskou vládou. Vyplácať ich bude priamo Štátny sekretariát pre vzdelávanie, výskum a inovácie (SERI). Zákon by mohol nadobudnúť platnosť do konca roka 2023.

Pridruženie Švajčiarska k Horizontu Európa je stále možné, no je predmetom rokovaní medzi EÚ a Švajčiarskom, ktoré ešte nezačali. Ak by bolo Švajčiarsko pridružené, platilo by každoročný príspevok za prístup do tohto programu. Švajčiarsku v pridružení bráni Európska komisia z dôvodu politických sporov na vyššej úrovni.

Viac informácií:

Zverejnené 14.12.2022, slord