Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Sympózium aliancie európskych univerzít INVEST v BruseliVzdelávanie, výskum a inovácie zohrávajú významnú úlohu v rozvoji európskych regiónov a v zabezpečení ich trvalej udržateľnosti.

Aliancia európskych univerzít INVEST pod vedením Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa podujala podnietiť diskusiu o úlohe európskych univerzít v rozvoji európskych regiónov a preveriť, ako výskum a inovatívne postupy vo vzdelávaní prispievajú k regionálnej udržateľnosti.

S týmto cieľom zorganizovala medzinárodné sympózium “Podpora regionálnej udržateľnosti: Uvoľnenie potenciálu európskeho vzdelávania, výskumu a inovácií prostredníctvom Aliancie Európskych univerzít INVEST“.   

Sympózium sa konalo 26. mája 2023 v priestoroch Maison Irène a Frédéric Joliot-Curie hostiteľskej inštitúcie France Universités v Bruseli.

Okrem aktívnej účasti odborníkov zastupujúcich Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru, Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie, Európsku výkonnú agentúru pre vzdelávanie a kultúru, Styčnú kanceláriu SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) a Kanceláriu EÚ pre východné a severné Fínsko, Aliancia INVEST aktívne zapojila aj študentov a študentky partnerských univerzít. Tí poskytli svoje postrehy a myšlienky v rámci aktuálnych tém, ako sú podnikanie, mikrokredity získané prostredníctvom krátkodobých školení, ako sú letné a zimné školy a Živé laboratóriá.

Celý program podujatia je k dispozícii tu.

Viac informácií o aktivitách aliancie INVEST nájdete na oficiálnych stránkach aliancie.

Zdroj: Tlačová správa SPU Nitra, zverejnené 2.6.2023, slord