Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Synergie medzi MSCA a EITNová publikácia Európskej komisie vysvetľuje možnosti prepojenia programov MSCAEIT.  Synergie medzi týmito dvoma programami môžu dopomôcť k posilneniu prepojení medzi výskumom, inováciami a vzdelávaním, čím zvýšia vplyv európskeho výskumu.

Príručka uvádza, že je možné zapojiť sa súčasne do rôznych projektov MSCA a EIT KICs, pokiaľ nedochádza k dvojitému financovaniu toho istého výdavku, a zároveň sú splnené požiadavky jednotlivých výziev. Nižšie sú zhrnuté príklady takýchto synergií:

Vzdelávacie aktivity MSCA a KICs

  • Partnerské organizácie KICov môžu žiadať o MSCA financovanie na rozvoj doktorandských či post doktorandských programov v rámci MSCA COFUND alebo MSCA Doctoral Networks.
  • MSCA výskumníci sa môžu zúčastniť niektorých odborných kurzov ponúkaných KICs na rozvoj znalostí a zručností v oblasti podnikania, vedenia a inovácií.
  • Organizácie, ktoré už spolupracujú na projektoch MSCA, sa môžu zúčastniť spolu s  KICs partnermi na iniciatíve EIT HEI (Inovation Capacity Building for Higher Education).
  • Absolventi EIT, EIT alumni, ktorí chcú pokračovať v kariére vo výskume, sa môžu uchádzať o doktorandské pozície v MSCA Doctoral Networks a COFUND, alebo post doktorandské pozície v rámci MSCA Postdoctoral Fellowships a COFUND. Podmienkou pre MSCA financovanie je účasť na mobilite.

Krátkodobé mobility študentov a zamestnancov

V rámci krátkodobých mobilít študentov a zamestnancov môžu partnerské organizácie KICov vytvoriť doplnkové výmenné projekty v rámci MSCA Staff Exchanges s partnermi z ich komunity, ale aj mimo nej. Tieto individuálne výmeny môžu mať pozitívny vplyv na ďalší rozvoj inštitucionálnej spolupráce.

Nepovinné vyslania v rámci MSCA

V rámci MSCA Postdoctoral Fellowships, MSCA Doctoral Networks a COFUND je možné vyslať prijatých výskumných pracovníkov na krátkodobé vyslania do celého sveta. Výskumní pracovníci MSCA môžu byť vyslaní do akejkoľvek organizácie vrátane tých, ktoré sú zapojené v KICs sieťach a musia sa projektu venovať na plný úväzok.

MSCA neakademické stáže pre post doktorandov

V rámci programu Horizont Európa ponúkajú MSCA Postdoctoral Fellowships možnosť pridať až šesť mesiacov na konci projektu na podporu mobility výskumníkov do organizácií z neakademického sektora.

Podnikateľské a inovačné aktivity KICs

KICs ponúkajú cez osobitné výzvy a súťaže širokú škálu integrovaných služieb na podporu podnikateľského rozvoja, do ktorých sa môžu zapojiť aj jednotlivci, ako napríklad MSCA výskumníci.

Osveta, komunikácia a podujatia

V rámci šírenia osvety môžu partnerské organizácie KICs predložiť návrh na zorganizovanie Európskej noci výskumníkov a jednotliví výskumníci MSCA a EIT môžu navrhnúť konkrétne aktivity v rámci tohto podujatia či v rámci aktivít Výskumníci na školách.

Viac informácií nájdete na:

Zverejnené 12.9.2022, slord