Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Teaming for excellenceZ toho bolo 167 hodnotených ako oprávnených pre výzvu. 2 boli vylúčené z dôvodu, že koordinátor nebol z oprávnenej krajiny. Žiadosti boli podané z 15 krajín EÚ a z 5 asociovaných krajín. Priemerný žiadaný rozpočet bol 430 000 Eur. Podporených tak bude približne 27 projektov prvej fáze.

Podané projekty podľa vedných oblastí
Vedná oblasť Podiel podaných žiadostí
Fyzika a chémia 20%
Medicína a vedy o živote 20%
Priemyselné technológie, doprava, vesmír a bezpečnosť 16%
Spoločenské vedy, ekonomika a inštitucionálny rozvoj 12%
Poľnohospodárstvo a potraviny 10%
Životné prostredie, Zem a energetika 11%
IKT 11%

V súčasnosti prebieha hodnotenie projektov. Úspešní koordinátori by mali byť konaktovaný vo februári 2015.