Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

The ECSEL Joint Undertaking: CALLS 2015Prvá výzva sa týka oblasti Research and Innovation Action, druhá Innovation Actions.

Research and Innovation Actions zahŕňa aktivity s cieľom založiť alebo objaviť nové alebo vylepšiť existujúce technológie, produkty, procesy, služby, metódy, nátroje alebo riešenia. Môže preto zahŕňať aplikovaný výskum, vývoj technológií, metód, nástrojov, testovanie, overovanie prototypov v laborátoriách alebo simulovanom prostredí. Priemyselné konzorcium môže pozostávať z univerzít, inštitútov, MSP ale aj veľkých podnikov.

Táto výzva môže byť realizovaná v rámci niekoľkých tematických okruhov – inteligentné produkty, inteligentná spoločnosť, inteligentná mobilita, inteligentné zdravie, inteligentná integrácia systémov a ďalšie. Zoznam tém a ďalšie podmienky účasti v tejto výzve sú dostupné na participačnom portály, ktorý je nutné pre podanie návrhu využívať. Návrh by mal obsahovať minimálne tri rôzne legálne entity, ktoré by mali byť založené v troch rôznych členských štátoch EÚ alebo v pridružených krajinách.

Innovation Actions obsahuje aktivity zamerané na pilotné aktivit ako testovanie, demonštrovanie, atď. Tieto aktivity následne produkujú plány a návrhy pre nové, alternatívne alebo vylepšené produkty, procesy, metódy, nástroje alebo služby. Preto môžu obsahovať vytváranie prototypov, pilotné aktivity či overovanie.

Výzva sa taktiež realizuje v rámci rovnakých špecifikckých tematických okruhov. Zoznam a detaily o tejto výzve sú dostupné taktiež na participačnom portály.  Rovnako platí, že návrh  by mal obsahovať minimálne tri rôzne legálne entity, ktoré by mali byť založené v troch rôznych členských štátoch EÚ alebo v pridružených krajinách.

Všetky potrebné informácia o oboch výzvach nájdete tu.