Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

The EU Energy Challenge SummitSummit zameraný na energetické výzvy sa bude zaoberať tým, ako môže Európa najlepšie stimulovať a zavádzať inovácie potrebné pre udržateľnú, dostupnú a bezpečnú energiu. Summitu sa zúčastnia špičkoví medzinárodní energetickí experti z verejného a súkromného sektora a akademickej sféry.

Môžete sa prihlásiť na WEBCAST. Viac informácií nájdete tu.