Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Tuniská republika sa pripája k programu Horizont EurópaDňa 29. marca 2022 Európska komisia a Tunisko podpísali dohodu, ktorou sa Tunisku udeľuje štatút asociovanej krajiny k programu Horizont Európa (2021 – 2027).

Tuniskí výskumní pracovníci, inovátori a výskumné subjekty sa teraz môžu zúčastňovať na programe v hodnote 95,5 miliardy EUR za rovnakých podmienok ako subjekty z členských štátov EÚ. Asociačná k programu Horizont Európa sa začne aplikovať po nadobudnutí platnosti, t. j. po ukončení procesu ratifikácie zo strany Tuniska a po výmene diplomatických nót medzi Komisiou a tuniskými orgánmi.

Asociácia k programu Horizont Európa podporuje „globálny prístup k výskumu a inováciám a opätovne potvrdzuje záväzok Európy k úrovni globálnej otvorenosti potrebnej na dosiahnutie excelentnosti, združovanie zdrojov na rýchlejší vedecký pokrok a rozvoj živých inovačných ekosystémov v rámci súboru spoločných priorít, ako je napríklad dvojitý ekologický a digitálny prechod.

Od roku 2016 bola Tuniská republika asociovaná aj k programu Horizont 2020, predchádzajúcemu rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie (2014 – 2020). Bola jedinou africkou a jedinou arabskou krajinou asociovanou k programu Horizont 2020.

V programe Horizont 2020 sa tuniské subjekty 97-krát zapojili do 75 podpísaných grantov v rámci spolupráce, akcií Marie Skłodowska-Curie (MSCA), Európskej rady pre výskum (ERC) a akcií nástroja pre malé a stredné podniky (MSP), pričom získali priamy príspevok EÚ vo výške 13,13 milióna EUR. Tunisko dosiahlo najlepšie výsledky v rámci programu Horizont 2020 v akciách Marie Skłodowska-Curie, a to v oblasti potravinovej bezpečnosti, morského a námorného výskumu a biohospodárstva, opatrení v oblasti klímy, životného prostredia a efektívneho využívania zdrojov.

Viac informácií:

Zverejnené 5.4.2022, slord