Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ukončenie projektu HubIT a jeho záverečný newsletterProjekt HubIT financovaný zo zdrojov programu Horizont 2020, ktorý bol spustený v septembri 2017, po 42 mesiacoch ukončuje svoju činnosť. V šiestom a zároveň záverečnom newslettri, ktorý bol vydaný tento mesiac, konzorcium sumarizuje výsledky svojej práce a práce partnerov, ku ktorým patrilo aj Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) alebo spoločnosť PEDAL Consulting.

Konzorcium HubIT intenzívne pracovalo na vybudovaní siete, ktorá by oživila a zlepšila konštruktívnu a spoločnú interakciu medzi spoločenskými a humanitnými vedami (SSH) a informačnými a komunikačnými technológiami (ICT), s cieľom vyvinúť a uskutočniť spoločnú víziu o inkluzívnom výskume a inováciách v oblasti IKT.

Výsledky projektu:

  • Vybudovanie trojstaničného mesta, v ktorom jeho virtuálni „obyvatelia“komunita zložená z takmer 100 užívateľov – komunikujú a majú prístup k veľkému množstvu zdrojov, ktoré môžu inovácie a výskum v oblasti IKT priblížiť spoločnosti.
  • Zorganizovanie viac ako 30 udalostí od politických workshopov po hackatóny, od národných workshopov po výročné konferencie, kde sa SSH a IKT komunity stretávali s cieľom posilňovať zodpovedný výskum a inovácie (RRI). Počas pandémie podujatia pokračovali online.
  • Návrhy politických odporúčaní a osvedčených postupov vďaka ustanoveniu ukazovateľov úspechu pre budovanie a zapojenie komunity, ktoré boli testované počas projektu HubIT. Vplyvy, ktoré projekt vygeneroval, poskytli bázu dôkazov pre využitie a udržateľnosť projektu.

Projekt aj napriek svojmu ukončeniu ponúka záujemcom možnosť stať sa HubIT ambasádorom s cieľom premostiť SSH a IKT komunitu.

V nadväznosti na projekt HubIT spustila Európska komisia v januári 2021 projekt Robotics4EU na podporu prijatia konkrétnych krokov na zabezpečenie akceptovania robotiky v európskom zdravotníctve, kontrole a údržbe infraštruktúry, agropotravinárstve a agilnej výrobe. Projekt Robotics4EU bude disponovať prostriedkami v hodnote 3 miliónov EUR a stavať na výsledkoch projektu HubIT. Predstavuje koordinačnú a podpornú akciu (CSA), na ktorej sa bude podieľať 7 organizácií zo 6 európskych krajín.

Newsletter si môžete stiahnuť tu.

Viac informácií: