Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ukrajina ratifikovala svoje pridruženie k Horizontu Európa a EuratomuDnešným dňom nadobudla platnosť dohoda o pridružení Ukrajiny k programu Horizont Európa, programu EÚ pre výskum a inovácie (2021 – 2027) a programu Euratomu pre výskum a odbornú prípravu (2021 – 2025), ktorú ratifikovala Ukrajina. Dohoda platí aj retroaktívne s platnosťou od 1. januára 2021. Ukrajinské subjekty v oblasti výskumu a inovácií sa teraz môžu v plnej miere zúčastňovať na týchto programoch za rovnakých podmienok ako subjekty z členských štátov EÚ.

Vzhľadom na prebiehajúcu ruskú agresiu proti Ukrajine a záväzok EÚ ponúknuť ukrajinskej výskumnej a inovačnej komunite hmatateľné prostriedky podpory, sa Ukrajina bude v rokoch 2021 a 2022 zúčastňovať na programoch Horizont Európa a Euratom bez toho, aby musela finančne prispievať. Jej odpustený príspevok sa odhaduje na približne 20 miliónov EUR.

Táto podpora dopĺňa prebiehajúce iniciatívy ERA4Ukraine, Horizon4Ukraine a ERC4Ukraine, ako aj špecializovaný program štipendií vo výške 25 miliónov EUR v rámci akcií Marie Skłodowskej Curie (MSCA) pre vysídlených výskumných pracovníkov Ukrajiny. Okrem iných podporných opatrení budú ukrajinské začínajúce podniky a malé a stredné podniky s hlbokými technologickými znalosťami využívať cielenú akciu vo výške 20 miliónov EUR, ktorú vedie Európska rada pre inovácie (EIC).

Pridruženie podporuje „Globálny prístup k výskumu a inováciám“ a opätovne potvrdzuje záväzok Európy k úrovni globálnej otvorenosti potrebnej na podporu excelentnosti, združovanie zdrojov na rýchlejší vedecký pokrok a rozvoj živých inovačných ekosystémov.

Zverejnené 9.6.2022, slord