Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

UMB získala najväčší zahraničný výskumný grant vo svojej históriiUMB získala najväčší zahraničný výskumný grant vo svojej histórii
Projektové stretnutie vo Viedni na pôde CEU. Zdroj: https://www.umb.sk

Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici získala najväčší zahraničný výskumný grant vo svojej histórii a spája sily so špičkovými svetovými univerzitami s cieľom skúmať výzvy demokracie v 21. storočí

Projekt BRRIDGE, pod vedením doc. Kamily Borsekovej z EF UMB a Dr. Jozefa Michala Mintala z FPVaMV UMB obstál v tvrdej európskej konkurencii a získal od Európskej komisie takmer 1,5 milióna EUR v rámci prestížnej výskumnej grantovej schémy Horizont Európa.

Najbližšie tri roky tak bude transdiciplinárny tím ľudí zo štyroch fakúlt UMB, zjednotený v rámci novozriadeného Inštitútu pre demokraciu, spolupracovať so špičkovými svetovými odborníkmi z Central European University (CEU) v Rakúsku, European University Institute (EUI) v Taliansku, a University of Galway v Írsku. Cieľom projektu BRRIDGE je posilniť výskumné kapacity UMB prostredníctvom skúmania výziev demokracie v oblasti technológií, nerovností, kultúry a vládnutia ako aj prispieť k lepšiemu pochopeniu súčasného demokratického znechutenia na Slovensku a v Európe. UMB sa vďaka projektu BRRIDGE ocitáva po prvý krát v roli koordinátora Horizont projektu, ktorý je zároveň aj najväčším zahraničným výskumným grantom v histórii UMB.

Ako uviedla koordinátorka projektu doc. Borseková: „Sme nadšení z tohto fantastického úspechu, ktorý vzišiel zo stoviek hodín tvrdej práce na projektovom návrhu a komunikácie s partnermi. Veríme, že projekt BRRIDGE môže katapultovať UMB medzi lídrov v oblasti skúmania výziev demokracie v 21. storočí a občianskej angažovanosti.“  Ako dodal ko-koordinátor projektu Dr. Mintal na margo konzorcia: „…naši partneri v BRRIDGE predstavujú naozaj svetovú špičku v spoločenských vedách, a sme nesmierne radi, že s nami do toho išli. Len pre predstavu uvediem, že medzi súčasnými a bývalými zamestnancami našich BRRIDGE partnerov sú viacerí nositelia Nobelovej ceny a desiatky držiteľov prestížnych ERC výskumných grantov.“

Stratégia zlepšenia postavenia UMB v oblasti výskumu aktuálnych výziev demokracie a občianskej angažovanosti bola aj hlavnou témou prvého projektového stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 17. októbra 2022 vo Viedni na pôde CEU. Univerzitu Mateja Bela na ňom reprezentovali koordinátori projektu docentka Kamila Borseková a Dr. Jozef Michal Mintal ako aj profesorka Alexandra Bitušíková z Univerzitného Centra pre medzinárodné projekty. Ako na stretnutí uviedol profesor Erik Jones z European University Institute: „…BRRIDGE je pre mňa veľkou inšpiráciou…myslím, že projekt je obsahovo veľmi dobre vyskladaný, zároveň chcem vyzdvihnúť ako v skutku dobre jednotlivé časti projektu do seba zapadajú…“ Súčasťou prvého projektového stretnutia bola na záver aj prednáška svetového odborníka na ľudské práva, profesora a emeritného rektora CEU, Johna Shattuck-a, ktorý v súčasnosti pôsobí na Harvard University a na Fletcher School of Law and Diplomacy v USA. Profesor Shattuck, vo svojom prejave ocenil ideu projektu BRRIDGE a vyzdvihol skúsenosti, ktoré môže stredná Európa ponúknuť pri riešení krízy demokracie. Prítomným zároveň načrtol veľmi zaujímavý teoretický rámec uvažovania nad touto krízou cez prizmu inkluzívneho a vyčleňujúceho populizmu.  

Gratulujeme koordinátorom a riešiteľom projektu k mimoriadnemu úspechu a želáme im veľa síl a energie.

Zdroj: https://www.umb.sk; zverejnené: 25. 10. 2022, autor: rpa