Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

UNA Europa: Spoločné bakalárske programy a spoločný doktorát v oblasti kultúrneho dedičstvaDeväť popredných európskych výskumných univerzít sa spojilo, aby vytvorili jedinečnú alianciu – Una Europa. Spoločne vyučujú takmer 450 000 študentov. Ich spoločná komunita študentov a zamestnancov presahuje pol milióna ľudí a počet ich digitálnych študentov sa počíta na milióny. Cieľom Una Europa je využiť ich spoločné silné stránky a vytvoriť skutočne európske medziuniverzitné prostredie, univerzitu budúcnosti.

Kľúčovým pilierom vízie Una Europa pre Európsku univerzitu budúcnosti sú skutočne spoločné bakalárske tituly, európske diplomy. Partneri Una Europa vytvoria plne integrované študijné programy a budú spoločne udeľovať tituly. V praxi to znamená, že po úspešnom ukončení štúdia dostanú študenti jeden jediný doklad o vzdelaní, ktorý bude oficiálne uznávaný krajinami, v ktorých partneri Una Europa pôsobia.

Bakalársky program európskych štúdií

V roku 2022 bude Una Europa pilotovať svoj prvý skutočne spoločný bakalársky stupeň, bakalársky stupeň európskych štúdií. Ich prvá skupina začne študovať v septembri 2022 a v súčasnosti prebieha nábor študentov.

Viac informácií o bakalárskom programe a možnosti sa prihlásiť nájdete tu.

Doktorandský program v oblasti kultúrneho dedičstva

Una Europa má pripravený aj jedinečný európsky doktorandský program v oblasti kultúrneho dedičstva, ktorý ponúka a vytvára osem univerzít Una Europa. Prostredníctvom tohto programu, môžete sledovať vysokokvalitné, inovatívne a individualizované vzdelávacie materiály. Spolupracovať s mnohými uznávanými akademikmi a odborníkmi v oblasti kultúrneho dedičstva. Zúčastniť sa prvej medzinárodnej skupiny doktorandov a jedného z nadnárodných výskumných tímov Una Europa v oblasti kultúrneho dedičstva. Rozvíjať svoj profil pre prácu v európskom a medzinárodnom prostredí v súvislosti s kultúrnym dedičstvom.

Program je určený doktorandom z rôznych odborov:

  • ktorí sa chcú zapísať na jednu z ôsmich univerzít Una Europa a spoločne sa zapísať na inú univerzitu Una Europa;
  • ktorých výskumný projekt doktorandského štúdia súvisí so štúdiom kultúrneho dedičstva;
  • ktorí sa usilujú o európsku kariéru v oblasti kultúrneho dedičstva;
  • ktorí chcú zažiť skutočne nadnárodné a interdisciplinárne vzdelávanie.

Viac informácií o programe a podmienkach prijatia nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 17.3.2022, slord