Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Únia a Japonsko zintenzívňujú vodíkovú spoluprácuEurópska únia a Japonsko podpísali začiatkom decembra memorandum o spolupráci v oblasti vodíka.

2.12.2022Tokiu podpísal minister hospodárstva, obchodu a priemyslu Jasutóši Nišimura, Japonsko, a komisárka pre energetiku Kadri Simsonová, EÚ, Memorandum o spolupráci. Vlády, priemyselné subjekty, výskumné inštitúcie a miestne orgány sú v memorande nabádané k spolupráci v oblastiach ako politiky, predpisy, dotácie; osvedčené postupy a skúsenosti v oblasti výskumu, vývoja, aplikácií a demonštračných projektov v oblasti obnoviteľných vodíkových zdrojov; vývoj projektov a multilaterálnych iniciatív spolupráce či vzdelávanie, rekvalifikácia a odborná príprava aj prostredníctvom výmen.

Takáto vzájomná spolupráca v oblasti vodíkových technológií a cenovo dostupnej udržateľnej výrobe, preprave, skladovaní a distribúcií napomôže vytvoriť transparentný globálny trh s vodíkom. Japonsko spolu s predstavujú lídrov v oblasti vodíkových technológií. Obe strany sa zaviazali do roku 2050 dosiahnuť prechod na klimatickú neutralitu a urýchliť prechod na čistú energiu, čomu vodík môže zásadne napomôcť. Zároveň spolu diskutujú o užšej spolupráci aj v oblasti emisií metánu.

Viac informácií:

Zverejnené 7.12.2022, Slord