Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Univerzitné združenia sa spájajú pre podporu rozvoja Európskeho výskumného priestoruViacero európskych združení inštitúcií vysokoškolského vzdelávania spoločne vytvorilo novú skupinu, ktorá má pomôcť napredovať v obnovenom Európskom výskumnom priestore (ERA). Cieľom novej „skupiny univerzitných združení ERA“ je prezentovať hlas európskych univerzít v otvorenej a inkluzívnej neformálnej skupine v kontexte fóra ERA.

Skupina má celkovo desať členov a jej cieľom je zhromažďovať konkrétne a spoločné odporúčania z odvetvia a poskytovať koordinované príspevky fóru ERA. Členmi sú:

  • AURORA (aktuálne pridruženým členom je UPJŠ v Košiciach)
  • CESAER (členom je STU v Bratislave)
  • Coimbra Group
  • ECIU
  • UNICA (členom je UK v Bratislave)
  • EUA (17 slovenských vysokých škôl má plné členstvo)
  • EuroTech Universities Alliance
  • The Guild
  • UAS4Europe
  • YERUN

Skupina slúži na zabezpečenie koordinovaného zastúpenia európskeho univerzitného sektora v novom riadení ERA, najmä vo fóre ERA. Fórum ERA je orgán zodpovedný za posilnenie koordinácie smerom k účinnej implementácii politického programu ERA a taktiež za podporu Komisie a členských štátov pri realizácii činností ERA.

Fórum zabezpečí reprezentatívne zapojenie rôznych typov zainteresovaných strán vrátane inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Na zasadnutiach fóra ERA sa môže zúčastniť jedna osoba z každej skupiny zainteresovaných strán.

Viac informácií:

Zverejnené 4.3.2022, slord