Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Úspechy BBI JU za uplynulé sedemročné obdobieV priebehu posledných sedem rokov sa Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (Bio-Based Industries Joint Undertaking, BBI JU) etabloval a spôsobil tým skutočný prielom v európskom hospodárstve.

Nahradením materiálov a výrobkov na báze fosílnych palív materiálmi a výrobkami na bio báze, využívaním lokálnych surovín z udržateľných zdrojov a vývojom obehových výrobných procesov, projekty financované BBI JU významne prispeli k ekologickej transformácii v Európe. Nová publikácia preto hodnotí úspechy a vplyv BBI JU v období rokov 2014 – 2020.

Od roku 2014 iniciatíva spoločného podniku BBI JU prispieva k posilneniu udržateľnosti a zároveň podporuje miestne ekonomiky v celej Európe novými investíciami a pracovnými miestami. Financovanie BBI JU zmobilizovalo relevantné subjekty sektora, od výrobcov a výskumných organizácií až po malé podniky a veľké spoločnosti. Očakáva sa, že nástupca BBI JU, partnerstvo Circular Bio-based Europe, posunie tieto úspechy na ďalšiu úroveň a do centra iniciatívy postaví udržateľnosť.

Medzi hlavné úspechy patrí: Investovanie v ekologických odvetviach, podpora európskych vedcov a podnikov, rozvoj udržatelných inovácií, podpora miestnych ekonomík a zameranie sa na udržateľnosť.

Viac informácií nájdete tu.

Celú publikáciu si môžete pozrieť tu.

Zverejnené 22.9.2021, slord