Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Už polovica slovenských krajov sa pripojila k misii EÚ pre adaptáciu na zmenu klímyEurópska komisia doteraz privítala podpisy 301 regiónov a miestnych orgánov, ktoré sa pripojili k misii EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy. Podpísaním Charty misie dali orgány jasne najavo, že chcú spolupracovať, mobilizovať zdroje a vyvíjať aktivity na dosiahnutie svojich cieľov v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Zo Slovenska sa do misie doteraz zapojili:

  • Trnavský kraj
  • Žilinský kraj
  • Banskobystrický kraj
  • Košický kraj
  • Mesto Lučenec

Ide o druhý najväčší počet aktérov v rámci regiónu V4, hneď po Poľsku. Priateľom misie sa stalo aj Envirocentrum Banská Štiavnica.

Cieľom misie Adaptácia je podporiť regióny a komunity pri urýchľovaní ich transformácie smerom k odolnosti voči zmene klímy do roku 2030. Pomôže týmto regiónom a miestnym orgánom lepšie pochopiť, pripraviť sa a riadiť klimatické riziká, ako aj vyvinúť inovatívne riešenia na budovanie odolnosti.

Misia Adaptácia financuje projekty v hodnote 370 miliónov EUR z programu Horizont Európa na obdobie rokov 2021 – 23. Výskumné a inovačné projekty pomôžu pochopiť, ako lepšie obnoviť oblasti postihnuté extrémnymi poveternostnými udalosťami, vytvoriť záplavové oblasti, ako aj preskúmať typy poľnohospodárstva odolné voči zmene klímy a prototypové prístupy k poisteniu alebo navrhnúť „dokonale prispôsobené“ mesto pripravené odolávať záplavám alebo vlnám horúčav.

Misia tiež umožňuje vytvárať spoločné iniciatívy s inými misiami a programami EÚ a poskytuje príležitosti na vytváranie sietí, výmenu osvedčených postupov medzi regiónmi a miestnymi orgánmi a podporu pri zapájaní občanov.

Viac informácií:

Zverejnené 16.3.2023, slord